Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie

Toto je jen úryvek! Celá kronika ZDE!

 

První zmínka o rovenské kopané se datuje roku 1925, kdy starosta obce p. Václav Smetana propůjčil obecní pískovnu místním hochům ke kopání.

 

V roce 1927 vznikl sportovní kroužek (fotbalový) s názvem SK Rovné. Mezi přední funkcionáře oddílu patřili např. Antonín Machotka, provozující taxislužbu u nádraží v Roudnici n. L., který bydlel v ulici směřující na Říp (nyní p. Brož). Ctitelkou tohoto sportu byla i jeho manželka paní Božena , jinak porodní asistentka, která přivedla na svět mnohého z dnešních i dřívějších obyvatel našich sloučených obcí. Mezi přední propagátory toho sportu v Rovném patřil i Václav Fengl, na jehož pozemku bylo zřízeno hřiště (dnes pozemek p. Kouby). V době založení sportovního klubu nebyla příliš příznivá situace, aby se na sportovním vyžití mohli podílet jen občané naší obce. Aktivními hráči se proto stávali např. i příznivci této hry z nedalekých Hracholusk, kteří mnohdy patřili k oporám tehdejšího týmu.

 

V září 1929 odkoupil ve veřejné dražbě rolník Antonín Písek od Fenglů pozemek, kde se nacházelo i hřiště za průměrnou cenu 3 830Kč. Tím dostalo sportovní hřiště nového majitele a hned bylo rozoráno.

 

V roce 1932 se ustavil v Rovném opět "Sportovní klub", který si pronajal od rolníka Františka Helebranta pozemek nad obecní pískovnou směrem k Vražkovu (pole tzv. na křemeně ) Mezi fotbalové nadšence této doby můžeme zařadit např. Václav Vízner, František Hejda, Karel Kejř, Bohumil Černý, Jiří Písek, Miloslav Sklenář, Jaroslav Paur a celá řada dalších. Zde se hrál fotbal několik let, ovšem bez organizovaných soutěží.

 

Mezi zakládající členy Podřipanu Rovné v roce 1939 patří např. Vladimír Písek, Josef Royt, Jiří Nicek, Jaroslav Jonák, Josef Cetl, František Herzina a řada dalších. Později se stali funkcionáři oddílu i pan Doucha, kovář z Krabčic a pan Voborník, krejčí, který bydlel v domě nynějšího pana Tučka. V době okupace vstoupil fotbalový klub do organizovaných soutěží v rámci okresu Roudnice n. L. a hrál třetí třídu. Jako hřiště byl vybrán pozemek, kde v současné době je umístěn areál jelení farmy. Byl pronajat od zemědělce Emila Kutila s tím, že při zápasech zde může prodávat cukrářské výrobky pouze stará paní Kutilová a stejně tak při zábavách pořádaných fotbalisty. Mezi hráče, kteří se v této době zasloužili o rozvoj kopané v Rovném, patří i čtveřice bratrů a to Václav a Josef Stanislavové, Josef a František Píšové, Jiří a Miloš Nickové a Karel a František Kubešové. Nelze zapomenout na Jaroslava Sklenáře, Jaroslava Titěru, Františka Kunerta, Oldřicha Mejzra a řadu dalších.